7 gennaio 2010

IO
CI
STO
TROPPO
DENTRO

1 commento: